Człowiek w Kulturze

Guest Hall » Człowiek w Kulturze

Rocznik poświęcony klasycznie rozumianej filozofii i kulturze. Wydawca: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” i Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukazuje się od 1993 roku.

An annual journal focused on classically understood philosophy and culture. Publisher: The Lublin School of Christian Philosophy Foundation and the Publishing House of John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. First edition: 1993.

 


 
ISSN 1230-4492
 

 

Zapraszamy na aktualną stronę czasopisma:
www.czlowiekwkulturze.pl