Redakcja

Guest Hall » Człowiek w Kulturze » Redakcja

Skład Rady Naukowej / Scientific Council:

     Robert A. DELFINO (St. John’s University, NY, USA)
     Andrzej MARYNIARCZYK SDB (KUL, Polska)
     Bogdan PIOTROWSKI (Universidad de La Sabana en Bogota, Kolumbia)
     Vittorio POSSENTI (l’Università Cà Foscari di Venezia, Włochy)
     Peter A. REDPATH (Adler-Aquinas Institute, CO, USA)

 

Zespół Redakcyjny / Editorial Board:

     Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) - redaktor naczelny
     Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) - z-ca red. naczelnego
     Imelda CHŁODNA-BŁACH (KUL) - sekretarz redakcji
     Jolanta WROCZYŃSKA - redaktor językowy / język polski
     Edward M. MACIEROWSKI (Benedictine College, Atchison, Kansas, USA)
        - redaktor językowy / język angielski

 

Adres Redakcji / Mail Address:

     Katedra Filozofii Kultury i Sztuki
     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
     Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
     tel. (81) 445-40-38

     e-mail: imeldach@kul.lublin.pl

 

     Punktacja MNiSW    
     ● Czasopismo indeksowane w: BazHum, CEEOL, Index Copernicus, ERIH PLUS    
     ● Harzing’s Publish or Perish: H-index = 5 (zob. załącznik poniżej)